Besøksdagen for skolestarterne avlyses i alle Sarpsborg-skolene

Hvert år inviterer skolene elvene som skal starte i førsteklasse til besøksdag før sommeren. I år er denne dagen avlyst på grunn av koronapandemien.