Besøksdagen for skolestarterne avlyses i alle Sarpsborg-skolene