Besøksnedgang på hele 85 prosent i desember

Covid-19 har gjort at kinoen i Sarpsborg både har fått færre filmer og hatt færre besøkende i 2020, sammenlignet med året før. I desember var besøksnedgangen på hele 85 prosent.