I Sarpsborg Arbeiderblad 5. november kunne vi atter lese om nye planer for utbygging av kvartal 302. Slik de presenteres denne gangen er det bare trist, og vi får assosiasjoner til Øst-Europa. Forsvunnet er tidligere forslag til luftige løsninger, hvor blant annet siktelinjer ble viet stor oppmerksomhet.

For oss framstår dette utbyggingsforslaget som en massiv betongkonstruksjon, blottet for hensyn til eksisterende nabobebyggelse og omgivelser.

Dessverre er ikke dette utbyggingsforslaget det eneste i byen som, sett med våre øyne, preges av profitt. Dette viser oss også at sentrumsplanen alene ikke er tilstrekkelig for en god byutvikling.

Vi mener derfor at politikerne snarest må ta ansvar for byutviklingen, og sørge for at hvert utbyggingsprosjekt vurderes individuelt med hensyn til estetikk, nabobebyggelse og boforhold og så videre, samt hvilke historiske linjer som eventuelt kan videreføres. Dette må munne ut i konkrete retningslinjer som utbyggere må følge.

Å overlate byutvikling til den enkelte utbygger er ikke byutvikling, da utbyggers fokus sjeldent går utenfor egen tomtegrense.

Les også

Litt hensyn i den såkalte Kulturbyen Sarpsborg, Langeland!