– Bevar Bjørnstadmyra

Det er flere forhold som taler for at Bjørnstadmyra ikke bør bygges ut, skriver Asbjørn Langsæter. (Foto: Johnny Helgesen)

Det er flere forhold som taler for at Bjørnstadmyra ikke bør bygges ut, skriver Asbjørn Langsæter. (Foto: Johnny Helgesen)

Av
DEL

Jordvern På ny dukker spørsmålet om nedbygging av dyrket mark opp i Sarpsborg Arbeiderblad, senest den 2. september, om nedbygging av Bjørnstadmyra.

Det er mange grunner til at dette området ikke bør utbygges med næringsvirksomhet. Det er allerede tatt for mye dyrket mark i området til boligbygging. Statens vegvesen forlanger ingen utbygging innenfor ei grense på 75 meter. Feltet ligger tett opptil E6. Området blir da svært begrenset hvis det skal utbygges.

Det finnes også en sykkel og gangvei over samme området som må flyttes. Utenom jordvern er det derfor mange grunner til at det ikke skal utbygges.

Ved behandling av denne saken i utvalg for plansaker i Sarpsborg kommune, ble det med knappest mulig flertall vedtatt å legge å legge saken ut til høring. Det er forunderlig at Senterpartiet utgjorde mindretallet.

Ifølge informasjoner som er utgitt om hvilke kommuner som bygger ned mest matjord omtales Sarpsborg som en versting. Konklusjonen bør derfor bli: Ingen utbygging av Bjørnstadmyra.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken