Kommunedirektøren ønsker å selge Søsterboligen. Saken kommer opp i formannskapet torsdag og i bystyret 15. april. Det Rette Parti vil, som tidligere kjent, stemme imot forslaget. Det Rette Parti håper at det er mulig å samle politisk flertall for et ikke-salg i bystyret.

Hovedargumentet for salg, er at Sarpsborg trenger flere sentrumsleiligheter/boliger. Det kan kanskje stemme, men glem ikke at det fortsatt er ledige leiligheter i Kulås Hage, at Byhaven kommer med 100 leiligheter og at det bygges på Vatvedt Torg. Ønsker man å bo i sentrum finnes det mange muligheter.

I tillegg skal det bygges på sydsiden av St. Olavs gravlund i St. Marie gate og i Olav Haraldssons gate. Det vil gi enda flere bosteder, men også ramme inn gravlunden på en lite tiltalende måte. Bedre vil ikke innrammingen bli ved at det skal tillates å bygge en ny, stor blokk ved gravlundens inngangsparti. Etter Det Rette Partis mening er dette helligbrøde. Vi må kunne vise større respekt overfor de som ligger begravd på gravlunden.

Les også

Kulturhus på utvidet tomt - riv Søsterboligen

22 millioner kroner mener kommunedirektøren at det skal være mulig å få for tomta. Det er et anslag som virker meget høyt. Lokale utbyggere Det Rette Parti har vært i kontakt, kaller en slik tomtepris for en illusjon og at ingen ønsker å betale så mye.

Med åtte etasjer og cirka 25 leiligheter i blokka, vil altså tomteprisen per leilighet ligge på et sted mellom 800.000-900.000 kroner. Det ender med en kvadratmeterpris som ingen i Sarpsborg verken vil eller kan betale.

Les også

– Søsterboligen må ikke selges!

Kommunedirektørens tomteprisanslag minner oss litt om hva som skjedde med parkeringsplassen ved gamle Pizza Bar No. 3. Her ønsket Sarpsborg kommune at utbyggerne skulle bygge P-hus og leiligheter, samt at kommunen skulle selv ha et anselig beløp av utbygger. Etter å ha regnet på det, sier utbyggerne at det er heller kommunen som må komme med et anselig millionbeløp for å gjennomføre prosjektet. Resultatet er at tomta ligger der og intet skjer. Det samme kan skje med Søsterboligen når man ikke regner riktig, er nøktern og edruelig i saksfremleggene.

Hvis korrekt markedspris for Søsterboligen er 12 millioner - altså cirka halvparten av det kommunedirektøren tror er en riktig pris - faller det økonomiske argumentet for salg mer eller mindre helt bort. Kommunens økonomi står og faller nemlig ikke på disse inntektene.

Sarpsborgs grønne korridor er også av stor betydning og berører denne saken med full tyngde. Korridoren strekker seg fra Borregaard Hovedgård, gjennom Kulås, ned til Kirkeparken, via torvet og for til slutt å enda opp ved inngangen til gravlunden. Slik det legges opp til ønsker kommunedirektøren å ødelegge denne grønne korridoren.

Tidligere byarkitekt, Svein M. Jacobsen, skrev om boligblokka tvers over søsterboligen i SA lørdag 27. februar. Vi tillater oss å sitere fra innlegget, som underbygger dette med den grønne korridoren:

– På dette stedet, som nærmeste nabo til St. Olavs Gravlund, ble det sett på som avgjørende at bebyggelsen skulle gis moderate høyder. Det store grøntdraget fra Kulåsparken, over Torget med sine trerekker og mot gravlunden, og mot det som tidligere het sykehusparken, er et viktig byplangrep. Dette byplangrepet må gis høy prioritet i diskusjonen om boligbygging enda tettere mot gravlunden.

Det Rette Parti syns det er fornuftig å lytte til fagfolk som Svein M. Jacobsen. Flere burde gjøre det.

Det Rette Parti ønsker å rive søsterboligen, men ønsker ikke oppføring av ny boligblokk. Tomta skal opparbeides til park. I samme slengen kan skulpturen til Arnold Haukeland, «Fugleflukt», pusses opp og flyttes. Skulpturen er 50 år og trenger et løft til glede for byens befolkning.

Les også

Helt enig med Ole Thoresen

Les også

– I denne byen rives de mest verdifulle bygninger, mens bygninger man helst så revet får stå