Dette er en protest mot at det planlegges å utvide med næringsbebyggelse i Kalnesskogen. I utkastet til saksframleggelsen står det at det er behov for et nytt, større næringsareal i kommunen for såkalt plasskrevende virksomheter.

Plasskrevende virksomheter betyr store, lite pene lagerhaller og lignende. Dette åpner altså politikerne i Sarpsborg opp for i byens fine skog. Ut fra Temakart arealutveksling, ser det ut til at omtrent halve Kalnesskogen forsvinner i området fra Gamle Kongevei og ned til E6.

Jeg kan ikke forstå at det i det hele tatt kan planlegges en slik utvidelse av næringsarealer akkurat her. Det er forferdelig trist at den fine skogen som brukes av så mange, daglig, kanskje skal ødelegges.

Kalnesskogen har fem fine, merkede turstier som dugnadsgjengen i Torsdagsløpet har tilrettelagt og vedlikeholder. Turstiene går over store deler av skogen, og spesielt i området ned mot E6. I tillegg er det flere umerkede stier på kryss og tvers.

Disse stiene blir brukt av mange i hele Sarpsborg til stor glede. Og spesielt nå i dette korona-året, har skogen nesten vært «full» av folk. Mange velger spesielt å løpe her pga. løyper med fin skogbunn som er skånsomt for kroppen. Det populære Torsdagsløpet som ukentlig trekker ambisiøse løpere, foregår også som kjent her i Kalnesskogen.

Skogen er ikke bare et fantastisk rekreasjonsområde, men også en vakker skog med masse dyreliv, i tillegg til å ha kulturminner vi må ta vare på for våre etterkommere.

Sarpsborg ønsker at flere skal bosette seg i kommunen. Kort vei til skog og mark vet jeg er en viktig verdi for mange, og ikke lagerhaller i umiddelbar nærhet.

Kjære politikere! Bevar skogen vår! Nye bygg ødelegger for alltid. Skogen kommer ikke tilbake! La oss prioritere menneskene i byen som trenger skogen for rekreasjon og god helse! Det må da finnes andre «attraktive næringsarealer» i kommunen som er mindre brukt av kommunens innbyggere enn akkurat denne skogen?

Les også

Kjære politikere - tenk dere nå godt om!

Les også

Kulturminner i Kalnesskogen

Les også

– Det tales med to tunger

Les også

Åpent brev til ordføreren

Les også

Næring i Kalnesskogen? Ikke greit!