I rådmannens forslag til budsjett for 2018 ligger det inne et forslag om å nedlegge Tune bibliotek fra 1. juli 2018.

Med kommunens planer om bomring rundt Sarpsborg, er det meningen at vi som bor på Grålum-siden av byen etter hvert skal være nødt til å passere en bomring for å få tilgang til en rekke kommunale kulturtilbud?

Hvor rettferdig er det?

Med en biblioteksfilial har vi i hvert fall et lite «plaster på såret» i en slik sammenheng.

Er det meningen å gjøre oss til «B-borgere» i Sarpsborg kommune?

Hvorfor skal kommunens innbyggere innenfor fremtidig bomring få alle privilegier?

Er intensjonen fra kommunen å «melke oss» når vi i fremtiden skal låne biblioteksbøker?

Det er en omfattende boligbygging i «vårt område» (Bjørnstad, Langemyr, Tindlund m.fl.) og dette området er i ferd med å bli «en satellitt» i forhold til Sarpsborg by.

Er det ikke rimelig at dette blir hensyntatt?

Bevaring av Tune bibliotek vil bidra til redusert bilisme i og med at det ligger innenfor gang- og sykkelavstand for mange av kommunens innbyggere i dette området. Eller er kommunen redd for reduserte inntekter fra bomringen?

Et nytt og større sentralbibliotek vil ikke være ferdig før om fire-fem år, mens altså Tune bibliotek foreslås nedlagt fra 1. juli neste år.

Boksamlingen på Tune bibliotek vil i tillegg bli skrotet siden ingen av de andre bibliotekene har kapasitet til å overta denne.

Ta til vettet kjære politikere og la oss få beholde vårt kjære bibliotek!