(Rana Blad)

Fra mandag 1. oktober kan du montere så mange ekstra fjernlys du vil på bilen din. I tillegg lemper regjeringen på krav om maksimal lysstyrke og montering av lys i par.

Endringen kommer som følge av forespørsler fra bilister, og skal gjelde for alle biler.

– Med de lange og mørke vintrene vi har i Norge, er det mange som kunne tenke seg muligheten for bedre lys på bilene sine. Derfor har regjeringa nå endra regelverket, slik at det fra mandag blir mer fleksible regler for montering av ekstralys på bil, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Foreslo regelendring

Det var like etter nyttår at Samferdselsdepartementet ga Vegdirektoratet i oppgave å lage et forslag til nye regler for belysning på norske kjøretøy. Per i dag følger Norge de internasjonale reglene.

Det var sjefingeniør ved kontor for kjøretøyteknikk i Statens vegvesen, Reidar Henry Svendsen som sendte forslaget inn til høring i vinter. Han hadde stor tro på at endringene ville bli godtatt, sa han den gang til Dinside.

– Sverige fikk nye regler i 2010 og erfaringene har vært gode. Dessuten ser vi at teknologien for lys har gjort nærlysene betraktelig bedre de siste åra. Da blir ikke forskjellene like store når man bytter mellom nær- og fjernlys.

Dette gjentar samferdselsministeren i sin pressemelding som begrunnelse for regelendringen.

– Med bakgrunn i at moderne nærlys gir mye bedre effekt enn tidligere, blir overgangen fra fjernlys til nærlys ikke så krevende for førerens syn. Derfor åpner vi nå for å tillate mer fjernlys som vil kunne bidra til å gjøre både myke trafikanter og dyr mer synlige på mørke veistrekninger.

Må ha godkjente lykter

Med endringene får vi i Norge i praksis samme regler som i Sverige.

Avdelingsleder på avdeling for kjøretøy i Vegdirektoratet, Espen Andersson, sier til Dinside at det fremdeles er noen regler du må forholde deg til.

– Lyktene skal som monteres på bilen være godkjente. Dette kan du få råd og informasjon om i de fleste faghandler. I tillegg er jo dette fjernlys, så de skal blendes ned når man møter andre kjøretøy, det vil si at de må kobles korrekt. Kan man ikke dette selv, bør man kontakte er verksted.

Og det er heller ikke fritt fram hvor de plasseres hen.

– Lyktene skal ikke være til sjenanse for føreren. Monteres det lykter eksempelvis på taket, kan man få en situasjon hvor man selv blir blendet som fører av egne lys. Så man må passe på at lyktene er plassert på et hensiktsmessig sted.

Utover dette er det altså ingen begrensninger på antall.

– Du kan jo i teorien montere på så mange lykter du vil, men du skal jo ha plass også da, avslutter Andersson.