Blandede følelser rundt barnehageåpning blant FAU-foreldre

Delte meninger blant FAU-foreldre om barnehagestart om en uke.