Ragnhild (83) er nesten blind - men det stopper henne ikke fra å reise på tur

Hvert eneste år tar Blindeforbundet med seg medlemmer på tur. At valget i år falt på Bornholm, var 83 år gamle Ragnhild Thomsen sterkt medvirkende til.