Senterpartiet gikk i år til valg på å oppløse Viken. Det var vårt viktigste løfte i valgkampen. Nå er vi på god vei mot å få dette til. Vi har i forhandlinger med Arbeiderpartiet, SV og MDG blitt enige om oppløsning av Viken. Alle disse partiene var i utgangspunktet imot tvangssammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold, og nå står vi i samla front for en snarest mulig oppløsning.

Det er derimot ikke slik at fylkene selv bestemmer sin inndeling. Det gjør Stortinget. Derfor innebærer vår enighet om å oppløse Viken at fylkestinget skal søke Stortinget om oppløsning. Dessverre har Vikens foreldre, Høyre, FrP, Venstre og KrF, fortsatt flertall i Stortinget. Derfor må vi vente til etter stortingsvalget i 2021 for å få oppløst Viken.

Senterpartiet har vært tydelige siden dag 1. Viken er en bastard. Akershus, Buskerud og Østfold fungerte godt som egne fylker. Fylkene er oversiktlige, ubyråkratiske og har folkevalgte med lokalt engasjement og som skjønner hvor skoen trykker. Sammen med Ap, SV og MDG har vi blitt enige om å skrinlegge planene om et storslått fylkeshus i Sandvika til 1 milliard. Vi går heller inn for å bruke fylkeshuset i Drammen, Oslo og Sarpsborg.

Den rødgrønne koalisjonen kommer ikke til å sitte stille så lenge Viken eksisterer. Plattformen vi har blitt enige om, innehar mye god politikk for utvikling av gode tjenester i hele fylket.

Om to år er det stortingsvalg. Da står det siste og store slaget om Viken. Vil du beholde Viken, stemmer du Høyre, FrP, KrF eller Venstre.

Vil du oppløse Viken, stemmer du Sp, Ap, SV eller MDG.