Blomster Grete forstår ikke hvorfor Høyre stemte imot staudebed på St. Marie plass

Det blir staudebed og beplantning på St. Marie plass, men Blomster Grete kan ikke skjønne hvorfor Høyre stemte imot.