Det er blitt en merkelig hybrid av et skrift som veksler mellom dønn surrealistiske småstykker, helt i Bretons sinnelag, essayliknende passasjer med kraftige utfall og et luende raseri mot den vestlige kremmersivilisasjonen, et skuespillfragment med Stalin, Hitler og Mussolini i en flukttilstand etter siste verdenskrig og leserbrev underveis som delreaksjon på boken. Og Hamsun i flere gevanter. Litt diktanalyse.

«Sverige» er selvfølgelig en bok - i hvert fall er det ikke et geografisk område - men nærmest som en sjelstilstand, en motmakt og opprør mot konform kommersialisme. «Glemte liv brant opp i bingolampenes dis.» Og Lundberg utdyper prosjektet sitt: «Å skrive om ingenting krever grundig forberedelse, selvdisiplin og et vågemot grensende til idioti; så får man håpe det er turen verdt hvis man kommer levende ned igjen!»

Stort sett kommer forfatteren godt fra det i debuten - som rent fysisk er hans andre bok. Fra 1998 har han valgt København som frivillig eksil og har der utgitt «Dikt for analfabeter», en bok utelukkende med tegninger av forfatteren som også er gjengitt i debutboken.

Et forfriskende innsmett.

Anmeldt av Kjell Eriksson