Selger boligen de har eid siden 2006: – Dette huset er en arv som må tas vare på

De beste minnene Johanne Skolt har fra hjemmet i Sandesundsveien 34 er fra da hele familien har vært samlet. Nå har hun og ektemannen besluttet å selge huset.