Konkurs forsinker byggeprosjekt på Yven

Naboer fortviler over manglende framdrift for den igangsatte utbyggingen av Haraholen på Yven. Sarpsborg Resort AS skylder på konkurs hos entreprenøren.