I gang med å bygge 35 Tindlund-boliger

Fem år etter at rammetillatelsen forelå, er Tindlund Eiendom gang med å bygge de tre første av i alt 35 funkisleiligheter. Det skjer på eiendommen hvor familien Berntsen tidligere drev et garntneri.