Alderen avgjør dette husets skjebne

Artikkelen er over 2 år gammel

Alderen på Korsgata 3 avgjør om Triga Eiendom, søker om å få rive det hvite huset eller flytte det til museet. Den nye eieren tviler på om bolighuset er fra 1870.