Fylkesmannen avviste alle Bodalstrand-klagene

Fylkesmannen har avvist både forvaltningsklagen og lovlighetsklagen på detaljreguleringsplanen for Bodalstranda.