Det planlegges 107 leiligheter i tre blokker på opptil åtte etasjer

Like etter påske kom forslaget til detaljreguleringsplan for Byhaven. 107 leiligheter fordelt på tre store blokker med høyder fra fire til åtte etasjer planlegger utbyggerne.