Utbyggingen av Gaupefaret 20 vedtas

Det var et nesten enstemmig utvalg for plansaker som onsdag gikk inn for å godkjenne detaljreguleringsplanen for Gaupefaret 20.