Sikret seg et helt kvartal for 40 millioner kroner

For Bethania forsamlingslokale har Kulås Utvikling betalt 11 millioner kroner.