Utbyggingsmulighetene i Rabben redusert til sju leiligheter

Utbyggerne ønsket seg blokker på opptil seks etasjer på Kurlandtoppen – nå har de fått beskjed om at det bare vil bli tillatt rekkehus og maksimalt sju boenheter.