Frustrerte utbyggere

De er frustrerte, føler seg hjelpeløse og har investert betydelige beløp i reguleringsplanen.