Nå kommer Byhaven – byggehøyden reduseres fra åtte til seks etasjer, men antallet leiligheter øker fra 107 til 109

Utbyggerne av Byhaven har redusert høyden fra åtte til seks etasjer, men antallet leiligheter har økt fra 107 til 109.