Fjernet tilbygg og fikk godkjent utbygging i sentrum

Da utbygger fjernet et av to tilbygg og dermed reduserte antallet leiligheter fra 26 til 20, ble planene godkjent.