Høylytte klager blir møtt med påstander om løgn – ombyggingen av det gamle SA-bygget er betent og komplisert

Høylytte klager på støy som blir møtt med påstander om løgn og skjult agenda. Et treningssenter og en boligutbygger som begge mener at den andre parten har ansvaret for støyproblematikken.