Brunsbykollen, Nordneset og kornsiloer i Sandesund

VEDTAS: Rådmannen innstiller på at detaljreguleringsplanen for Brunsbykollen i Varteig, blir vedtatt.

VEDTAS: Rådmannen innstiller på at detaljreguleringsplanen for Brunsbykollen i Varteig, blir vedtatt. Foto:

Nå starter den avsluttende behandlingen av reguleringsplanene for Brunsbykollen i Varteig, Nordneset på Hafslundsøy og kornsiloene i Sandesund.

DEL

Onsdag 31. oktober skal politikerne i utvalg for plan, miljø og teknikk ta stilling til flere reguleringsplaner. Det er den avsluttende behandlingen som nå starter og det endelige vedtaket gjøres i bystyret 15. november.

Rask behandling

Etter at Statens vegvesen trakk innsigelsen til detaljreguleringsplanen for Brunsbykollen i Varteig, har saksbehandlingen gått raskt i kommunens planavdeling. Rådmannen innstiller på at reguleringsplanen vedtas med rundt 80 boenheter fordelt på 56 eneboligtomter og 24 leiligheter. Det er Eikelunden eiendom AS som står for utbyggingen av Brunsbykollen. Planområdet er på til sammen 100 dekar.

Også for Nordneset på Hafslundsøy ligger nå alt til rette for en utbygging. Her er det Ståle Larsen som ønsker å bygge 28–36 terrasserte boenheter på nordvestsiden av Hafslundsøy.

Kornsiloer

Rådmannen innstiller også på at detaljreguleringsplanen for Østfoldkorns utvidelse av siloanlegget i Sandesund vedtas. Østfoldkorn vil rive det eksisterende lagerbygget på eiendommen, og bygge nye kornsiloer i stål for å kunne øke lagringskapasiteten fra dagens 15.000 tonn til 40.000 tonn korn. Det betyr en økning på rundt 25.000 tonn.

FLERE KORNSILOER: Slik ser en for seg at anlegget til Østfoldkorn i Sandesund vil ta seg ut når de nye kornsiloene er bygd.

FLERE KORNSILOER: Slik ser en for seg at anlegget til Østfoldkorn i Sandesund vil ta seg ut når de nye kornsiloene er bygd. Foto:

Da oppstart av planarbeidet ble varslet ble høyden på de nye siloene angitt til 34 meter. Det har under planprosessen økt til 37 meter, i tillegg kommer seks meter med tekniske installasjoner på toppen av det igjen.

Østfoldkorn ønsker å starte riving og byggearbeider like utpå nyåret. Dermed har en også startet prosessen med selve byggesaken.

Artikkeltags