Boligfeltet på Guslundåsen kan bli tre-fire ganger så stort som i dag

Stasjonsbyen med blant annet Guslundåsen kan i årene framover bli et av de store utbyggingsområdene i Sarpsborg.