Boligprosjekt kan bli skrinlagt etter funn av steinalderboplasser

For rundt 5.000 år siden bodde det mennesker på Guslund i Stasjonsbyen. Det gjør at det planlagte nye boligfeltet «Åslien» – for dagens mennesker – kan bli skrinlagt.