Boligutvikler kjøpte denne boligen på Lande for 6 millioner