3,5 timers «bompengefri» kommer ikke før i 2022

Ble du beroliget da politikerne ble enige om den såkalte 3,5 timers-regelen for å lette bompengebelastningen? Bare husk at den ikke gjelder før bomringen utvides i 2022.