Test vår bompengekalkulator – se hvor mye du må regne med å betale i løpet av ett år

Det blir innført betalingstak ved 70 månedlige passeringer når bomringen nå er på plass rundt Fredrikstad. For en personbil med bombrikke betyr det at utgiftene per kalendermåned ikke vil overskride 1.680 kroner.