Vårt klare svar på spørsmålet er JA.

Mange bedrifter i Viken går gjennom en vanskelig tid på grunn av pandemien. Arbeidsledigheten er større nå sammenlignet med 2020. For deler av næringslivet er situasjonen alvorlig, for noen svært alvorlig. I to fylkestingsmøter har Høyre satt dette på dagsorden og stilt spørsmål om hva fylkesrådet vil gjøre for å lette situasjonen for bedriftene.

Svaret vi har fått er en henvisning til hvordan midlene bevilget av regjering og storting brukes, i tillegg til noen fylkeskommunale penger. Men Høyres spørsmål er først og fremst rettet mot hva fylkesrådet vil gjøre av egne tiltak - uten å vise til staten eller eksisterende ordninger, og om fylkesrådet har vurdert å legge ekstra midler inn i spleiselaget? Det har vi ennå ikke fått svar på!

Les også

Fylkesråd Grimstad bommer på ballen!

I fjor brukte Viken fylkeskommune over 24 millioner kroner til opplæring i kriserammede bedrifter som sammen med ekstraordinære midler fra staten førte til at cirka 60 millioner kroner ga 140 bedrifter muligheten til å tilby kurs og opplæring til sine ansatte. For Sarpsborgs del har Paxster AS, Loyds Industri og Fosby Kran hatt muligheten til å bruke slike midler til bedriftsintern opplæring (BIO) for å gi ansatte rammet av permitteringer mulighet til å heve kompetansen sin. For 2021 har Stortinget vedtatt at det skal bevilges 300 millioner til BIO-midler. Av disse vil Viken fylkeskommune få nesten 70 millioner kroner, noe som er en dobling fra 2020.

Så mens staten dobler innsatsen for å hjelpe bedrifter i nød, velger fylkesrådet å sette av beskjedne 8 millioner kroner til dette formålet. Hva er grunnen til det, tro? Er det slik at fylkesrådet sender nesten hele regningen og problemet til regjeringen, og glemmer at fylkeskommunen selv har et stort ansvar for de mer enn 170 bedriftene som hittil har sendt inn søknader eller meldt sin interesse? En slik vurdering har vi i Høyre problemer med å forstå.

Les også

Gåsvatn og Lund kortslutter om bedriftsstøtte

Det er viktig å minne om at det er bedriftene som skaper jobber i Viken og hele Norge, og bidrar til å opprettholde den velferden vi er så glad i. Høyre jobber for å bedre vilkårene for bedriftene, derfor fremmer vi stadig forslag til våre kolleger i regjering og storting. Vi prøver å påvirke positivt, noe vi ofte lykkes med.

I Viken er det fylkesrådet som har stor makt til å ta ansvar, og vi prøver å påvirke dem som er i posisjon. Derfor stiller vi igjen spørsmål om hva fylkesrådet selv vil gjøre for å hjelpe bedrifter i nød. Vi er usikre på om Ap eller Sp vet hva de selv skal gjøre, eller om de fullt ut har forstått at Viken fylkeskommune faktisk kan utgjøre en forskjell for bedriftenes mulighet til å overleve. Et spleiselag med egne midler i Viken sammen med ekstramidler fra regjeringen, vil kunne utløse at mer enn 200 bedrifter får muligheten til å delta i opplæringsprogrammet. Er ikke det verdt å ta tak i på en mer kraftfull måte?

Les også

– Fylkesrådet i Viken vil kaste stein på regjeringen, men ser ikke det glasshuset de selv sitter i

Det ser ut til at 2020 kan gjøres opp med et akseptabelt driftsresultat. Da oppfordrer vi på nytt Ap og Sp til å utnytte dette mulighetsrommet til å bevilge ekstra friske midler, som er sårt tiltrengt, for å bidra til at blant annet permitterte ansatte får kurs og opplæring.

Muligheten er der, vil Ap og Sp gripe den?

Les også

Er kortreist alltid bra?

Les også

Når hukommelsen er kort

Les også

Fylkesråd med skilsmisse som mål

Les også

– Makan til frekkhet!

Les også

Vil gi alle samme mulighet