Gå til sidens hovedinnhold

– Bør undersøke om et felles brann- og redningskorps for Fredrikstad og Sarpsborg er liv laga

Artikkelen er over 1 år gammel

Gretha Thuen i Fredrikstad Høyre mener Fredrikstad kommune bør henvende seg til Sarpsborg og undersøke om et felles brann- og redningskorps kan være liv laga. «At begge kommuners brannvesen tidligere valgte å utarbeide felles ROS-analyse vitner om felles utfordringer», skriver hun.

Felles brann- og redningskorps? Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fredrikstad brann- og redningsvesen har fått ny brannbil, og en ny brannstasjon står øverst på ønskelisten. Bystyret får snart saken om bygging til behandling. Innholdet i tjenesten er i liten grad berørt. Det er synd, for brannstasjonen blir bare et skall om den ikke fylles med riktig utstyr og kompetente redningsfolk. Verden er i rask utvikling, risikobildet endres kjapt og krav til endringsevne har aldri vært større.

Samfunnets bilpark øker i kompleksitet. I løpet av få år har vi anskaffet el-biler, hybridbiler, biogassbiler med tilsvarende beredskapsmessige problemstillinger. Koronaepidemien utfordrer ikke bare smittevernet, men beredskap som helhet. Helsevesenet har omrokert lokaliteter og personell. Rutiner er endret, og ikke bare helseinstitusjoner, men også butikker har etablert lager med brannfarlige håndvaskemidler og lignende. Brannøvelser er kanskje ikke det som har fått mest fokus i denne omtumlende tiden vi står oppe i.

Flere utfordringer blir det med sikkerhet fremover - en liten forsmak fikk Mosseregionens interkommunale brannvesen da det oppsto brann i ASKOs fryselager med roboter og solcelletak. Hvor godt er vi forberedt er vi om det skulle oppstå noe lignende i vår kommune?

Klimaendringene gir oss mer ras og flom og flere skogbranner. Virksomheten påvirker miljøet negativt på flere måter, for eksempel selve slokningsarbeidet, hvor en blanding av skum og vann finner veien ut i naturen. Miljøet påvirkes også gjennom innkjøp som gjøres og hvilken energi de ulike kjøretøy benytter. Ikke minst må en i slike situasjoner ta vare på de ansatte som i særlig grad eksponeres for yrkesrelaterte sykdommer. Brann, i kombinasjon med samfunnets smarte løsninger, kan føre til helseskade dersom kunnskap mangler og en ikke er nøye med beskyttelse.

Normalt får ikke den ulykkesforebyggende delen av virksomheten like stort fokus som blålysdelen. Det er synd, for det å hindre at ulykker skjer er den største av alle miljøgevinster! Jeg nevner feiing av piper, tilsyn, undervisning, risikoanalyser, holdningskampanjer og ulykkesforebyggende virksomhet.

Selv om Fredrikstad er den største byen i Østfold frykter jeg at våre økonomiske muskler er for svake til å holde brann- og redningstjenesten «up to date» over tid. I denne saken bør vi med et åpent og fordomsfritt sinn henvende oss til Sarpsborg for å sjekke ut om et felles brann- og redningskorps, eventuelt fordelt på to brannstasjoner, kan være liv laga? At begge kommuners brannvesen tidligere valgte å utarbeide felles ROS-analyse vitner om felles utfordringer.

Slik Høyre ser det ville begge brann- og redningskorps utfylle hverandre på en god måte. Hvis vi løfter i flokk, blir det halvparten så tungt.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.