I februar skrev Sarpsborg Arbeiderblad at styret for Østfoldmuseene og eierstyret for Borgarsyssel Museum ble enige om at mur- og trehuset i Borregaardsveien 5, som skal være den siste ingeniørboligen i Sarpsborg i denne stilen, skal rives. Planen var å rive boligen i april i år, noe som ikke skjedde.

I september i år, skrev vi at planen var å rive bygningen innen jul. Nå er rivningsarbeidet altså i gang.

Årsaken til at bygningen skal rives er at Østfoldmuseene mangler cirka 13 millioner kroner for å bevare det forfalne, men verneverdige bygget.

Bygningen er heller aldri blitt fullstendig innlemmet i Borgarsyssel. Fram til 2013 ble bygningen leid ut som bolig. Etter det har ingeniørboligen vært i så dårlig stand at det kun har blitt brukt som lager.

Eierstyret til Borgarsyssel Museum har lenge kjempet for å bevare Borregaardsveien 5, også kjent som «ingeniørboligen». Dette fordi man mangler en slik bygning fra industriepoken i Sarpsborg. De ønsket å bevare byningen, ettersom det kan regnes som det siste gjenværende eksemplet på den engelske innflytelsen i byen.

Om ingeniørboligen

  • Ingeniørboligen er siste rest etter det engelske eierskapet på Borregaard. Arbeiderboliger er det flere av, men dette er siste funksjonærbolig.
  • Boligen i Borregaardsveien er fra 1910.
  • Da ble det bygget monumentale boliger for bedriftens funksjonærer.