Borgen barneskole: – Når man utfordrer skolen, blir man møtt med bortforklaringer

BEKYMRET: Foreldrekontaktene ved sjette trinn på Borgen barneskole er bekymret for miljøet på skolen. Fra venstre: Jon Iversby, Mona Tønnesen, Oana Lindh, Ingvild Bratt, Siv Karstensen, Jeanette Horrigmoe og Line Melleby. I dette innlegget svarer de kommunesjef oppvekst, Kristia Svendsen. Foto: Privat

BEKYMRET: Foreldrekontaktene ved sjette trinn på Borgen barneskole er bekymret for miljøet på skolen. Fra venstre: Jon Iversby, Mona Tønnesen, Oana Lindh, Ingvild Bratt, Siv Karstensen, Jeanette Horrigmoe og Line Melleby. I dette innlegget svarer de kommunesjef oppvekst, Kristia Svendsen. Foto: Privat

Av

– Man forstår at takhøyden for å ytre seg kritisk ikke er høy, skriver foreldrekontaktene ved 6. trinn på Borgen barneskole i dette leserbrevet.

DEL

LeserbrevSvar til kommunesjef oppvekst, Kristia Svendsen.

Som foreldrekontakter ser vi oss nødt til å kommentere skoleledelsens uttalelser i Sarpsborg Arbeiderblad vedrørende forholdene ved Borgen skole.

Det var ikke fordi åtte ansatte sluttet at Arbeidstilsynet ba om tiltak, slik Svendsen framstiller det. Problemene har vart i årevis. Vi har dokumentasjon som viser at rektor allerede i mars 2016 rapporterte til kommunesjef oppvekst om problemer i det psykososiale arbeidsmiljøet og ba om innspill.

Med det gjennomtrekket som har vært, Arbeidstilsynets anmerkninger og rektors henvendelser, er det utrolig at Svendsen resonnerer seg fram til at hun ikke tror det er noen sammenheng mellom arbeidsmiljø og alle lærerne som slutter. Arbeidstilsynet skriver at de «ble opplyst om at skoleeiernivå er godt kjent med situasjonen, og skoleeier bistår direkte med ulike tiltak inn mot konstituert leder og arbeidsmiljøet.» Det er ikke godt nok at Svendsen går rundt og tror, etter så klare tilbakemeldinger.

Det er ikke omorganiseringen av sosiallærerfunksjonen foreldre er kritiske til, men måten det ble gjort på. Det handler ikke om at «noen sikkert var fornøyde med læreren som var sosiallærer, og som ikke er fornøyd med at det er gjort noen rokeringer», slik Svendsen uttaler. I møte før sommerferien, trakk vi fram sosiallærerteamet som noe barn og foreldre var fornøyd med.

Etter sommerferien fikk vi henvendelser fra flere foreldre, som lurte på hva som hadde skjedd. Skolen hadde verken informert foreldre eller barn om at tilbudet var fjernet. Den plutselige omorganiseringen opplevdes utrygg og uforutsigbar. Hva det har gjort med arbeidsmiljøet på skolen, skal vi ikke uttale oss om. Vi forutsetter at Svendsen kjenner til mer enn hun gir uttrykk for i avisen.

Når Svendsen sier hun ikke kan se om det jevnt over har vært høye mobbetall ved Borgen, sier det lite om situasjonen ved skolen. Vi minner om at ledelsen ved Borgen heller ikke var klar over de høye mobbetallene, før foreldrerepresentanter la det fram i et FAU-møte. Vi skulle ønske Svendsen hadde bedre kjennskap til miljøet ved skolen, spesielt fordi hun har fått flere henvendelser tidligere.

Tidligere kommunesjef, Uno B Larsen, gikk for noen år siden ut i avisen og kalte resultatene fra nasjonale prøver ved enkelte skoler i Sarpsborg for alarmerende (SA 12.04.10). I kvalitetsmeldingen ble resultatene ved noen skoler omtalt som alarmerende og urovekkende, kan man lese i samme reportasje.

Og videre i kvalitetsmeldingen: «Forskjellene kan vanskelig forklares ut fra ulike levekår og andre variabler knyttet til de familiene som sokner til skolen. Det er mer sannsynlig at årsakene kan finnes i ulik pedagogisk praksis og andre forhold knyttet til den enkelte skole».

I lys av dette poengterer Larsen at han ønsker mer engasjement fra foreldre og FAU, også i forhold til nasjonale prøver og pedagogisk praksis. «Vi trenger foreldre som utfordrer skolen» uttalte Larsen til SA 17.04.10.

Men når man utfordrer skolen, blir man møtt med bortforklaringer. Vi opplever ikke at Svendsen erkjenner at noe må gjøres. Det bekymrer oss, for vi vet hvor vanskelig det er for lærere å si ifra.

Det har bl.a. Saltbones-saken vist oss: Læreren som fikk nok av kutt i spesialundervisningen, og sa ifra (SA 22.02.14). Hun ble straffet av ledelsen for å si sin mening om skolekutt, og søkte seg bort fra Sarpsborgskolene. Senere skrev SA om to lærere som ble truet med oppsigelse hvis de delte e-posten fra Saltbones. Vi reagerer derfor på at Svendsen går rundt og «tror» vedrørende lærerflukten fra Borgen. Det blir for enkelt. Man forstår at takhøyden for å ytre seg kritisk ikke er høy.

Vi har tillit til lærerne. Men en svaktfungerende ledelse benytter ikke potensialet som ligger der. Nå må skoleledelsen erkjenne at noe må gjøres og sette inn nødvendige tiltak, for å få Borgen skole til å bli et godt og attraktivt sted for elever og ansatte å være. Da blir nok også de faglige resultatene bedre.

Mona Tønnesen

Jeanette Horrigmoe

Ingvild Bratt

Line Melleby

Oana Lindh

Siv Karstensen

Jon Iversby

foreldrekontaktene på 6. trinn ved Borgen skole

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags