Bryter opplæringsloven ifølge foreløpig rapport: – Alvorlig

Fylkesmannen i Oslo og Viken har funnet flere brudd på opplæringsloven på Borgen barneskole etter et omfattende tilsyn. Det kommer fram i en foreløpig rapport.