Borregaard leverer spriten – kjøperne mangler blandevann

Borregaard bidrar sterkt, men det er mangel på «blandevann» – ikke sprit som sinker produksjonen av nødvendige desinfeksjonsmidler til hender og overflater.