Borregaard svarer på kritikken

Dag Arthur Aasbø er ikke veldig imponert over timingen på kritikken om Borregaards sponsing.

Dag Arthur Aasbø er ikke veldig imponert over timingen på kritikken om Borregaards sponsing.

I en tid hvor andre trekker sin støtte til idrett og kultur, øker Borregaard sine bidrag, og det burde være svar til kritikerne, mener Borregaard-direktør.

DEL

I en kommentar skrevet av nyhetsredaktør Petter Kalnes skriver han at Borregaards bidrag i Sarpsborg 08 har vært avgjørende for klubbens eksistens, men samtidig mener han giganten har råd til å gi mer.

Dag Arthur Aasbø, direktør for organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard, tar gjerne en debatt om Borregaards engasjement, men mener at timingen kunne vært bedre.

4-5 millioner

I toppfotballen har en rekke sponsorer holdt igjen sine bidrag som følge av koronavirusets herjinger. Dag Arthur Aasbø mener at Borregaards styrke som sponsor er sikkerhet og langsiktighet.

– I en tid hvor mange sliter med covid-19 har vi økt støtten blant annet til Sarpsborg 08. For oss er det viktig å være en langsiktig og stabil partner, sier han.

– I vanskelig tider skal vi være der, vi trekker oss ikke ut av den grunn. Hvis Sarpsborg 08 rykker ned så setter ikke vi ned sponsorbidraget.

Borregaard er det største sponsoren i Sarpsborg 08, men er på langt den største sponsoren i Sparta. Borregaard har endret sin sponsorstrategi fra å gi noe til "alle", til å plukke ut noen partnere som får mye. Bedriften er tyngst inne i Sarpsborg 08, men bidrar også med midler til Sparta i tillegg til en rekke andre kultur- og samfunnsaktører som Inspiria og iSarpsborg, for å nevne noe.

– Hvor mye bruker dere på sponsing av kultur og idrett i Sarpsborg?

– Vi har gjennom de siste årene gradvis økt vårt sponsorbudsjett og nå ligger det samlet på 4-5 millioner kroner årlig, hvor mesteparten går til idrett og kultur, forteller Aasbø.

Borregaard omsetter for nesten fire milliarder og leverer rundt en halv milliard i overskudd før skatten trekkes i fra. Sett i forhold til omsetning er det mange andre som er langt mer rause enn Borregaard. Det er ikke uvanlig at bedrifter bruker 1 prosent av omsetningen til sponsing. Borregaard bruker 0,1 prosent.

– Burde dere bidratt med mer?

– Vi er nok den virksomheten som bidrar med mest penger til idrett i Sarpsborg målt i kroner, men det er ikke viktig for oss at vi er største bidragsyter i alle aktiviteter. Vi vil være en «grunnmurssponsor» som sikrer et godt og forutsigbart fundament for virksomhetene. Vi har gjennom mange år vist at vi er en langsiktig samarbeidspartner som står ved klubbene i medgang og motgang.

– Kan ikke gi milde gaver

– Kan du forstå at det rettes kritikk mot at Borregaard har et for lavt engasjement i lokalmiljøet?

– Jeg kan forstå at noen ønsker at vi skal gi mer til ulike formål, slik vil det alltid være. Men det er viktig for oss at vi oppfattes som engasjert i lokalmiljøet i Sarpsborg, og at vi er det, sier Aasbø og utdype årsaken til bedriftens sponsornivå:

– Vi må kunne begrunne og forsvare sponsoraktiviteten vår ut fra Borregaards virksomhet. Vi er et børsnotert selskap med over 6000 eiere. Vi kan derfor ikke gi «milde gaver» ut fra egne preferanser. Derfor har vi utviklet en sponsorstrategi som vi mener er godt begrunnet, sier han og legger til at Borregaard trolig har en annen tankegang rundt sponsing enn andre.

– Begrunnelsen for sponsing vil variere fra bedrift til bedrift. For flere bedrifter kan dette være en god markedsføringskanal gjennom nettverk og kontaktflate mot kunder. Vi har nesten ingen kunder i Norge og vår sponsorvirksomhet har ingen verdi som markedstiltak. For oss er sponsorvirksomheten et middel for å skape godt omdømme og interesse for Sarpsborgområdet og viktige fagområder for oss.

Kan bli bedre

Borregaard ser det som viktig å bidra for å skape større steds- og fagattraktivitet.

– Det er viktig for oss at Sarpsborg-regionen er attraktiv som bosted. Når vi støtter kultur- og idrettsvirksomheter som bidrar til ulike aktiviteter og opplevelser av høy kvalitet, bidrar det til et godt omdømme for Sarpsborg-regionen. Vi støtter tiltak som bidrar til interesse og utvikling av fagområder som er viktig for Borregaard (og samfunnet for øvrig). Det gjelder særlig real- og industrifag, vitenskap og innovasjon. Inspiria Sciencesenter, Ungt Entreprenørskap og skolesatsningen vår, særlig rettet mot lærlinger, er eksempler på tiltak vi støtter, forteller Dag Arthur Aasbø.

Han forteller at Borregaard også er aktiv i forskjellig fora og mener de har blitt langt mer engasjerte enn tidligere.

– Vi er engasjerte i lokalmiljøet, men kan nok synliggjøre det bedre. Det er viktig å minne om at det viktigste bidraget til en god utvikling i byen er at vi skaper og opprettholder trygge arbeidsplasser og at virksomheten er lønnsom. Dette gir oppdrag til mange bedrifter og samlet store skatteinntekter til samfunnet. Vårt samfunnsregnskap viser at Borregaard og dets ansatte sammen med leverandørbedriftene og deres ansatte samlet bidrar med over 1 milliard i året i skatteinntekter.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken