Møte om sikkerhetssoner rundt Borregaard

BEGRENSNINGER: Det er et EU-dirkektiv som gjør at det  blir begrensninger på hva er tillatt i de ulike sikkerhetssonene rundt Borregaard.

BEGRENSNINGER: Det er et EU-dirkektiv som gjør at det blir begrensninger på hva er tillatt i de ulike sikkerhetssonene rundt Borregaard. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Førstkommende onsdag har du mulighet til å bli bedre kjent med forslaget til sikkerhetssoner rundt Borregaard

DEL

Da inviterer Sarpsborg kommune til et møte hvor det blir orientert om hva hensynssonene kan bety for beboere, arbeidstaker og næringsaktør i området.

Også Borregaard og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er til stede i møte for å svare på eventuelle spørsmål.

Strengere krav til sikkerhet er utgangspunktet for et arbeid som har på gått en stund.

Kommunen har mottatt kart som viser avgrensinger av risikokonturer rundt Borregaard. Firmaet DNV GL på vegne av Borregaard utarbeidet et kart som viser avgrensinger av de ulike risikosonene. Kartet er kvalitetssikret av Direktoratet for sikkerhet og beredskap.

Begrensninger på boliger

I henhold til veiledere fra DSB bør det ikke innenfor sonene etableres nye skoler, barnehager, hoteller eller kjøpesenter, samt store publikumsarenaer. Men større boligprosjekter kan realiseres i ytre sone.

I den mindre sonen anbefaler DSB restriksjoner for nye tiltak som boliger, butikker og mindre overnattingssteder. Fortetting og nye boliger i denne delen av sentrum må skje med samme antallet som i dag. Nye prosjekter med spørsmål om å øke antallet boenheter kan ikke påregnes å bli godkjent, – med den informasjonen kommunen nå besitter.

Kartet er et viktig grunnlag for utforming av ny sentrumsplan. Kommunen har et ansvar for å ivareta sikkerheten i sin arealplanlegging og styre hva som kan etableres hvor. I ny sentrumsplan vil det bli utarbeidet hensynssoner som sier detaljert hva som kan etableres innenfor de ulike sonene.

Strengere regler i EU-direktiv

Fokus på hensynssoner rundt Borregaard har ikke utgangspunkt i at det har blitt farligere.

– Områdene rundt Borregaard er kanskje tryggere enn noen gang, men vi må forholde oss til nye og strengere regler for sikkerhet gitt i EU-direktivet, Seveso III-direktivet, har enhetsleder plan og samfunnsutvikling, Anne Elisabeth Ramtvedt, tidligere til Sarpsborg Arbeiderblad.

Ny sentrumsplan

  • Sarpsborg kommune har som målsetting å legge fram et høringsutkast til ny sentrumsplan i løpet av inneværende år.
  • Høringsutkastet skal også inneholde et arealplankart hvor også hensynssonene inngår.
  • Direktoratet for sikkerhet og beredskap anbefaler i en veileder at det ikke blir bygd flere boliger innenfor et begrenset område rundt Borregaard.

Artikkeltags