Brann på Rudskogen – brannvesenet brenner ned brakker

Rakkestad brannvesen holder øvelse, får SA opplyst av Øst 110-sentralen.