Brant for sju år siden - nå har eierne planer for dette huset

St. Marie gate 16 har stått urørt siden den kraftige brannen i september i 2013. Nå kan det se ut til at det nærmer seg et nybygg på tomta.