(Moss Avis)

Mandag ettermiddag kom meldinger om innstillinger på Østfoldbanen mellom Moss og Kambo på grunn av avsporing rett ved Moss stasjon. NSB og Bane NOR ba reisende belage seg på forsinkelser.

Vitner kunne fortelle at det var lokaltoget fra Oslo som hadde sporet av.

Naboer til Moss stasjon forteller til Moss Avis at de trodde toget hadde kjørt inn i huset deres.

– Det ristet bra, ja, men det ser ikke så dramatisk ut. Men det vil nok ta tid å få vogna tilbake på skinnene. Og det kan se ut som om skinnene er vridd, sa en nabo Moss Avis snakket med.

– Regn med store forsinkelser

Bane NOR bekrefter at det var lokaltoget fra Oslo som skulle vært på Moss stasjon ved 15:10-tiden som sporet av mandag.

Pressevakt i Bane NOR, Dag Svinsås, sier til Moss Avis at det ikke er rapportert om personskader etter avsporingen.

– Tre av vognene kom helt fram til perrongen og vi fikk folk ut der. Men spor 2 og 3 er stengt ut driftsdagen. Spor 1 er operativt, men reisende må regne med forsinkelser og innstillinger, sa pressevakt Svinsås.

Han ba ellers reisende om å orientere seg via Bane Nors nettsider og NSB. Hva årsaken til avsporingen var, er det for tidlig å si noe om hva som er årsaken til avsporingen.

Buss for tog

Pressevakt i NSB, Nina Hauge Schage, sier toget, som var et enkelt togsett med fem vogner, skal ha hatt svært lav fart under avsporingen og at det ikke skal ha vært noe dramatikk.

– Det skal ikke ha vært mer enn 15–20 passasjerer i hele togsettet da det sporet av. De skal ha kommet seg rolig og greit av på plattformen på Moss stasjon, sier Hauge Scahge. Hun oppfordrer reisende som skal fra Moss stasjon i løpet av ettermiddagen og kvelden 2. påskedag om å møte opp på stasjonen til vanlig tid. Halden-togene fra spor 1 skal gå som normalt, men det er buss for tog mellom Moss og Kambo for L21, lokaltoget, og her vil det kunne bli forsinkelser.