Fortid og nåtid: På Bjørnstad møter ny og gammel bebyggelse stadig mer næringsvirskomhet.

Liv og virke på historisk grunn på Bjørnstad

Området mellom Gamle Kongevei og E6 på bildet, var for en stor del landskap som var knyttet til Bjørnstad søndre. Landskapet er meget rikt på historiske minner
Av
Publisert