PRESSOMRÅDE: Grålum er et av de store pressområdene i Sarpsborg kommune. Bildet viser et klassisk boligområde preget av eneboliger. De fleste husene ble oppført på slutten av 1960-tallet og tidlig 70-tall.
Jarl M. Andersen

Nå har Lille Grålum vokst seg stor

Grålumnavnet skriver seg fra gårdsnavnet. Det er gården Lille Grålum vi ser midt i bildet.
Av
Publisert