1939: Boligområdet som er sentralt i dette bildet er et resultat av en regulering av området som ble foretatt allerede i 1939.

1939: Boligområdet som er sentralt i dette bildet er et resultat av en regulering av området som ble foretatt allerede i 1939.

Øya – kjært barn har minst to navn

Hafslundsøy, eller Rødsøy som fortsatt er et av to offisielle navn, er en øy i Glomma. På folkemunne og i dagligtalen, er det navnet Øya som gjelder.
Publisert
DEL
Hafslundsøy, eller Rødsøy som fortsatt er et av to offisielle navn, er en øy i Glomma. På folkemunne og i dagligtalen, er det navnet Øya som gjelder.

Artikkeltags