Bygde ulovlig småbåtanlegg i 2006 – nå må de ha reguleringsplan

I 2006 bygde Alf og Anne Lise Syversen på Bukkholmen i Ullerøy et småbåtanlegg uten å søke. Nå har Fylkesmannen avgjort at de må få utarbeidet en reguleringsplan for å få muligheten til å få det godkjent.