Det har vært mye debatt om byggesaker de senere åra: Gaupefaret, Storgata terrasse, Rabben, Bodalstranda, Kulås terrasse og andre saker er gode eksempel på det. Dette vil aldri bli et konfliktfritt saksområde, men Senterpartiet i Sarpsborg har et ønske om å gi noe mer forutsigbarhet for innbyggerne og større fokus på god byggeskikk.

Vi ser det som problematisk at det tilsynelatende skal være vanskeligere å stoppe en byggesak, dess mer kunnskap en har fått om den. Innbyggerne må ha forutsigbarhet for at politikerne kan snu når det trengs.

Vi er opptatt av trivsel og gode nærmiljø. Vi vil unngå blokkbebyggelse i etablerte villastrøk, og følge Riksantikvarens Bystrategi/Retningslinjer for fortetting, så fortetting kan foregå med omtanke, plan og kvalitet. Da håper vi å slippe at naboer skal måtte bruke tid, krefter og penger på kamp mot blokker strødd rundt omkring tilfeldig der en utbygger har klart å få kjøpt et par tomter i et ellers godt og ensarta villastrøk.

For Senterpartiet har det aldri vært viktig at byene skal vokse raskest mulig, ei heller i Sarpsborg. Hastverksfortetting vil gjøre Sarpsborg kommune mindre attraktiv. Vi må ta vare på gode bygningsmiljø og grønne lunger, og mest av alt være attraktive for folk som faktisk bor her nå.

Vi vil konsentrere fortetting i deler av bysentrum, knutepunkt rundt i kommunen, og der større sammenhengende områder bygges ut eller transformeres.

Vi er òg opptatt av å ha en sosial boligpolitikk, og at mindre byggefirma skal ha god mulighet til å være med i konkurransen der nye områder bygges ut. Det gir grunn til ettertanke at de store gevinstene som ser ut til å være ved salg og utvikling av utbyggingsområder, før eller siden må betales av boligkjøperne, og igjen øker det norske kostnadsnivået.