Gjennom hele 2016 vil det foregå månedlige arrangementer i de ulike kirkene i Sarpsborg, for å vise kirkens utvikling i byens 1.000-årige historie.

Når hele kommunen

– Med disse arrangementene, som altså foregår i alle Sarpsborgs kirker, kommer jubileet ut til hele kommunen, sier prost i Sarpsborg prosti, Kari Mangrud Alvsvåg.

Hun er leder for kirkens jubileumskomité, som har bestått av et medlem fra hvert menighetsråd i Sarpsborg kommune, kantor i Sarpsborg kirke, prost og kirkevergen.

Sammen har de satt sammen et program med mange arrangementer. Et sentralt poeng ved konsertene er at nasjonale artister i stor grad skal samarbeide med lokale aktører; kor, solister og kirkens krefter, ansatte og frivillige.

Foredragsserien er det Tirsdagsforum, som sogneprest Finn-Ove Brandvold er leder for, som har satt sammen.

Første foredragsholder ut skal i ilden allerede tirsdag førstkommende. Jon Gunnar Jørgensen skal i Sarpsborg kirke holde foredraget «Hvem var Olav den hellige?»

– Jon Gunnar Jørgensen, som er professor i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo, er sannsynligvis Norges største autoritet på Olav den hellige, sier Finn-Ove Brandvold.

Spesialist på Olav

Jørgensen er spesialist på Kongesagaer, tekstkritikk og norrønt språk, og er i tillegg medredaktør for prosjektet «Ny norsk oversettelse av islendingesagaene».

Denne kvelden vil også Anniken Paulsens bestillingsverk til jubileet, «Olav – kid – viking – king – saint» framføres av Marianne Aarum, fløyte og Gjermund Titlestad, gitar.

– Det blir god anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen, og for å stimulere til kontakt mellom kjente og ukjente avsluttes tirsdagens foredrag slik vi pleier, med enkel servering, opplyser Brandvold.

Det står mye på programmet det kommende året:

Den første konserten er det Feast for fools som skal ha i Solli kirke. Det skjer 24. januar.

Nordin og Prøysen

Tom Rønningssveen tar med seg Sven Nordin til Holleby kirke 14. februar. 18. september akkompagnerer Rønningssveen Hanne Krogh i Varteig

kirke, der han er organist.

Anne-Sophie Hygen og Trond Svandal holder foredrag om pilegrimstradisjonen i Østfold 15. mars, og Viggo Sandvik skal sammen med Skjeberg kirkekor holde Prøysen-konsert i Skjeberg kirke. Det skjer 21. mai, mens Passio Olavi, en konsert/helgenspill om Olav, Norges helgenkonge, blir framført 17. april av blant andre elever fra musikklinja ved Greåker videregående skole. Knut Reiersrud spiller i Hafslund kirke 13. november. Og nå er bare en del av programmet nevnt.

Kirken, sammen med Borgarsyssel Museum og Olavsdagene, spiller også en aktiv rolle under olsok, minner Kari Mangrud Alvsvåg om.