Bomring-motstandere fikk svar fra Stortinget

De tre bystyrerepresentantene som ba Stortinget fortelle hvordan ordbruken i Stortingsvedtaket om bompengeinnkreving i Sarpsborg, skal leses og forstås, har nå fått svar fra Stortinget.